Danh sách nhà thuốc tại Ba Vì

Nhà thuốc Thu Hoài

 • Địa chỉ: Chợ Tản Lĩnh, Ba Vì , Hà Nội
 • Số điện thoại:0979929016
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Phùng Đoài

 • Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, HN
 • Số điện thoại:0945549587
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Ngọc Sơn

 • Địa chỉ: Thôn Đông Viên, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội
 • Số điện thoại:0967556921
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Đức Tâm

 • Địa chỉ: Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0865409453
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Dũng Tạo

 • Địa chỉ: Số 155 Đường Quảng Oai, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0433863549
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Liên Phúc

 • Địa chỉ: 105 Quảng Oai, Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội
 • Số điện thoại: 091642243
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Phan Long

 • Địa chỉ: Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì , Hà Nội
 • Số điện thoại:0908817988
 • Website:
 • Fanpage:
Bản công bố sản phẩm
Chứng nhận đạt chuẩn GMP
 • Được Bộ Y Tế cục An Toàn Thực Phẩm cấp giấy phép chứng nhận
 • Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP theo quy định của Bộ Y Tế
 • Có bán tại hơn 3000 nhà thuốc trên toàn quốc
Sản phẩm Thận An Plus
Đặt hàng
1800.6907