Danh sách nhà thuốc tại Hòa Bình

Nhà Thuốc Quang Chính

 • Địa chỉ: SN 58/31 Phương Lâm TP Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0989899525
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Lê Thị Thoan

 • Địa chỉ: Số 89 Tổ 23 đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:
5930d73b6a5d9103c84c (1)

Nhà Thuốc Nga Cách

 • Địa chỉ: Số 116, Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0968078468
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Hà Khoa

 • Địa chỉ: 195/14 Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0936731666
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc An Trường 1

 • Địa chỉ: 296/25 Phương Lâm, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 02183853241
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Ngọc Tú

 • Địa chỉ: 557 Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0983748491
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Kim Khánh

 • Địa chỉ: Tổ 13 Đại Lộ Thịnh Lang, Tân Thịnh, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 02183854251
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Nga Cao

 • Địa chỉ: Số 75 Tổ 18 P. Thái Bình, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0977482118
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 34

 • Địa chỉ: Số 341 Tổ 13 P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình
 • Số điện thoại: 021838545580915675271
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Thoại Lợi

 • Địa chỉ: Chợ Lồ, Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình
 • Số điện thoại: 01692110345
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc  Bệnh Viện

 • Địa chỉ: Xóm Định, Mân Đức, Tân Lac
 • Số điện thoại: 02183834929
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc Bệnh Viện

 • Địa chỉ: Xóm Định, Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình
 • Số điện thoại: 02183834929
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 2 – Nguyễn Thị Kim Tuyến

 • Địa chỉ: Khu 2, TT. Cao Phong, H. Cao Phong, Hòa Bình
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Tân Dược

 • Địa chỉ: TT Cao Phong, Cao Phong
 • Số điện thoại:
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Thái Hà

 • Địa chỉ: Khu 3, TT Cao Phong, Cao Phong
 • Số điện thoại: 0977174187
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Mỹ Duyên

 • Địa chỉ: Tổ 6 Tiểu khu 8, TT. Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
 • Số điện thoại:  0965636618
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc GPP số 6 – Nguyễn Thị Huế

 • Địa chỉ: Khu Đồng Tiến, TT. Bo, H. Kim Bôi, Hòa Bình
 • Số điện thoại:  0989566755
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà thuốc số 10KB

 • Địa chỉ: Quyết Tiến, Thanh Bồng, Lạc Thủy, Hòa Bình
 • Số điện thoại: 0963956048 
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Trung Tâm

 • Địa chỉ: Khu 4-Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
 • Số điện thoại: 02183842117
 • Website:
 • Fanpage:

Nhà Thuốc Chúc Dần

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 2-Mai Châu-Hòa Bình
 • Số điện thoại: 02183867273-0936466226
 • Website:
 • Fanpage:
Bản công bố sản phẩm
Chứng nhận đạt chuẩn GMP
 • Được Bộ Y Tế cục An Toàn Thực Phẩm cấp giấy phép chứng nhận
 • Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP theo quy định của Bộ Y Tế
 • Có bán tại hơn 3000 nhà thuốc trên toàn quốc
Sản phẩm Thận An Plus
Đặt hàng
1800.6907