Điểm bán Thận An Tiền Liệt Tuyến tại miền Bắc

Thái Nguyên

NT Hương Mai Địa chỉ: Tổ 5 , phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0912 002 523 Website: Fanpage:

Phú Thọ

NT Sơn Nga Địa chỉ: Khu 1 Tân Phương, Thanh Thủy Số điện thoại: 0986 288 060 Website: Fanpage: NT Trường Ngân Địa chỉ: Khu 3, Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ Số điện thoại: 0977 823 776 Website: Fanpage:
1800.6907